Wegenwerken :

 

Er worden flankerende maatregelen genomen op enkele omleidingswegen (al dan niet gedeeltelijk) :